Az állami fenntartású nevelési-oktatási intézményben a tanulónak joga, hogy hit- és erkölcstan oktatásban vegyen részt.

Az iskolák beiratkozáskor felmérik, hogy az első osztályba jelentkező tanulók, valamint a magasabb évfolyamba lépő tanulók melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán kívánnak részt venni. A jelentkezés egyúttal részvételi kötelezettséget is jelent a következő tanévre nézve.

Abban az esetben, ha a szülők nem a hit- és erkölcstan oktatást választják gyermekeik számára, a tanulók etika oktatásban vesznek részt.

Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyház képviselőjével.

Az Ősi Általános Iskola az alábbi időpontokban biztosít lehetőséget az egyházak részére, hogy tájékoztassák az érintett szülőket a hit- és erkölcstan oktatás 2018/2019. tanévben való megszervezésének módjáról:

 

Intézmény neve: Tájékoztató helyszíne: Tájékoztató időpontja:
Ősi Általános Iskola Ősi, Iskola utca 10.
Az iskola emeleti könyvtára
2018. március 6. (kedd)  15 óra

 

A tájékoztatóra várjuk az érintett szülőket.

Iskolavezetés